Odkanalizování obce Osík

Lokalita:

Osík u Litomyšle

Objednatel:

SKANSKA a. s.

Termín:

červenec – srpen 2019

Provedené práce:

Montážní práce – kanalizace, zemní a hutnící práce při odkanalizování obce.