TERMONTA PRAHA a. s.

Lokalita:

Praha – Pankrác – Reitknechtka

Objednatel:

TERMONTA PRAHA a. s.

Termín:

červen – říjen 2020

Prováděné práce:

Přípravné zemní a dokončovací práce při opravě horkovodu.
Provedení záporového pažení.