TERMONTA PRAHA a. s.

Lokalita:

Praha – Pankrác – Reitknechtka

Objednatel:

TERMONTA PRAHA a. s.

Termín:

červen – říjen 2020

Prováděné práce:

Přípravné zemní a dokončovací práce při opravě horkovodu.
Provedení záporového pažení.

Odkanalizování obce Osík

Lokalita:

Osík u Litomyšle

Objednatel:

SKANSKA a. s.

Termín:

červenec – srpen 2019

Provedené práce:

Montážní práce – kanalizace, zemní a hutnící práce při odkanalizování obce.