Generální dodavatel staveb

DMO SERVIS a.s.

20 let s vámi 

 

Společnost DMO SERVIS s.r.o. byla založena dnem zápisu do Obchodního rejstříku 9. dubna 1999. Od 1. července 2009 se transformovala na DMO SERVIS a. s. Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou B 15488.

O nás

Hlavní strategií naší společnosti je poskytování širokého spektra profesionálních služeb v oblasti stavebnictví, BOZP a PO, které dokáží uspokojit všechny potřeby zákazníků na základě individuálního přístupu, při zachování pozitivních provozních výsledků společnosti. To vše především s ohledem na dodržování etiky podnikání, dodržování právního rámce, ekonomických standardů a přístupu k lidem. Jsme seriózní v obchodních vztazích a dodržujeme vysoký standard a kvalitu.

Vysoký standard a kvalitu naší práce udržujeme odborným školením našich pracovníků – obhajoba certifikátu.

ISO

Na základě uvedené strategie jsme v červenci 2009 získali Certifikát ISO 9001:2015 (Management systému kvality), Certifikát ISO 14001:2015 (Management environmentálního systému), oba pro předmět činnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.